Đội ngũ giảng viên cơ hữu

Ngày cập nhật: 07/03/2012

Tổng số đội ngũ giảng viên cơ hữu có chuyên môn đúng ngành đào tạo tại Đại học FPT là 282. Trong đó, ngành Công nghệ thông tin - truyền thông có 129 giảng viên, gồm: 1 PGS, 8 Tiến sỹ, 53 Thạc sỹ và 67 giảng viên tốt nghiệp đại học.

Trong ngành Quản trị kinh doanh tổng cộng 55 giảng viên, gồm: 5 Tiến sỹ, 42 Thạc sỹ và 8 giảng viên.

Ngành đại cương có tổng cộng 98 giảng viên bộ môn ngoại ngữ và các môn khác. Trong đó có 5 Tiến sỹ, 52 Thạc sỹ và 41 giảng viên tốt nghiệp đại học. 

 

Số lượt đọc:9691-Cập nhật gần nhất:24/08/2013

Các tin mới

Các tin đã đăng