Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Giờ xảy ra sự kiện: 8h00
Ngày xảy ra sự kiện: 26/08/2013
Địa điểm: tòa nhà Detech và tòa nhà Innovation, Trường Đại học FPT.

Trong hai ngày 26-27/8 tại tòa Detech, Trường Đại học FPT, trên 100 sinh viên FPT ngành CNTT sẽ gia bảo vệ đồ án tại 3 hội đồng chấm bảo vệ đồ án. Trong số 23 đồ án đợt này, có nhiều đồ án có nội dung hấp dẫn và khả năng thương mại hóa cao như: Smart schedule (Lịch trình thông minh), Family Tree (Cây Gia phả), Event Map (Bản đồ sự kiện), Stock trading simulation system (Game giả định để học môn chứng khoán), Mobile Application Store (Kho các ng dng di đng)…

94 sinh viên ngành CNTT tại tòa nhà Innovation, Trường Đại học FPT tham gia đợt bảo vệ đồ án từ ngày 27-30/8. Trước đó, ngày 22/8, sinh viên FPT ngành Kinh tế thuộc hai chuyên ngành hẹp là Marketing và Tài chính đã tham gia bảo vệ khóa luận của mình.

Đăng ký tham gia sự kiện

Các sự kiện khác