Điểm thi thử của trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng

Ngày cập nhật: 08/04/2011

Danh sách xếp theo thứ tự A,B,C. Các học sinh tham dự kỳ thi không có tên trong danh sách đều đạt 10 điểm

STT Họ và tên Ngày sinh Điểm số
1 Đặng Thị Vân Anh 28/4/1993 17
2 Đinh Thị Vân Anh 10/8/1993 15
3 Hà Quang Anh  29/1/1993 12
4 Hoàng thị ngọc Anh 24/7/1993 12
5 Lê Đức Anh 5/4/1993 13
6 Lê Đức Anh 22/8/1993 11
7 Lê Thị Vân Anh 23/1/1993 14
8 Nguyễn Huyền Anh 11/11/1993 13
9 Nguyễn Ngọc Quang Anh 26/4/1993 14
10 Nguyễn Phương Anh 3/12/1993 15
11 Nguyễn Quỳnh Anh 24/05/1993 13
12 Nguyễn Thị Kim Anh 6/5/1993 13
13 Nguyễn Thị Lan Anh 25/12/1993 14
14 Nguyễn Thị Thúy Anh 3/9/1993 12
15 Nguyễn Thị Vân Anh 20/7/1993 14
16 Nguyễn Vân Anh 2/12/1993 13
17 Nguyễn Việt Anh 22/1/1993 12
18 Phạm Hoàng Anh 28/12/1993 15
19 Phạm Ngọc Anh 10/7/1993 15
20 Phạm Thị Kim Anh 4/12/1993 13
21 Phạm Tuấn Anh 14/4/1993 11
22 Phùng Thị Mai Anh 21/1/1994 15
23 Trần Tuấn Anh 11/3/1993 16
24 Vũ Quỳnh Anh 4/7/1993 11
25 Ngô Thị Hồng Cảnh 4/4/1993 13
26 Lê Vân Chi 19/12/1993 13
27 Nguyễn THị Phương Chi 28/1/1993 13
28 Phan Thị Kim Chi 9/9/1993 12
29 Trần Thị Vân Chi 21/10/1993 12
30 Đỗ Kim Cương 14/8/1993 11
31 Trương Văn Cường 14/12/1993 14
32 Lê Thị Thùy Dung 1/6/1993 12
33 Lương Thị Thu Dung 26/12/1993 17
34 Nguyễn Duy Dung 29/1/1993 13
35 Nguyễn Phương Dung 24/9/1993 12
36 Nguyễn Thị Thanh Dung 25/05/1993 15
37 Nguyễn Thị Thùy Dung 9/9/1993 12
38 Lễ Tuấn Dũng  3/8/1993 11
39 Nguyễn tiến dũng 25/6/1991 16
40 Phạm Văn Dũng 31/8/1993 11
41 Lê Minh Duy 21/11/1993 15
42 Phùng Bá Duy 5/6/1993 14
43 Lã ái Duyên 18/1/1993 11
44 Lưu Thùy Dương 2/9/1993 12
45 Phạm Thùy Dương 6/7/1993 11
46 Trần Quý Dương 29/8/1993 14
47 Trần Thị Thùy Dương 18/9/1993 14
48 Trần Thị Thùy Dương 16/10/1993 13
49 Đào Đức Đại 7/12/1993 11
50 Đỗ tiến Đạt 14/12/1993 11
51 Nguyễn đức Đạt 15/10/1993 15
52 Nguyễn Thành  Đạt 21/10/1993 15
53 Nguyễn Thành Đạt 24/2/1993 12
54 Nguyễn Tiến Đạt 26/3/1993 14
55 Phạm thành Đạt 11/4/1993 11
56 Trần Thành Đạt 3/12/1993 13
57 Nguyễn Đức Định 30/10/1993 11
58 Nguyễn Đình Đức 18/02/1993 14
59 Phạm Minh Đức 21/5/1993 16
60 Phan Anh Đức 26/3/1993 14
61 Đặng THị Hương Giang 25/10/1993 13
62 Nguyễn Thị Hương Giang 11/7/1993 12
63 Phạm Thúy Giang 22/11/1993 16
64 Bùi Hải Hà 30/10/1993 15
65 Dương thị thu Hà 2/11/1993 16
66 Hoàng thu Hà  25/11/1993 13
67 Nguyễn hoàng Hà 28/2/1993 15
68 Nguyễn Ngọc Hà 13/6/1993 13
69 Nguyễn Thị Thu Hà 6/6/1993 14
70 Phạm Vân Hà 8/12/1993 14
71 Trần Thị Ngọc Hà 12/3/1993 15
72 Trần Thị Thanh Hà 1/4/1993 15
73 Trần Thu Hà 3/5/1993 13
74 Trần Việt Hà 8/8/1993 18
75 Trịnh thanh Hà 25/10/1993 15
76 Vũ thị Thái Hà 13/8/1993 11
77 DĐặng Phú Hải 28/10/1993 12
78 Lê Xuân Hải 18/9/1993 14
79 Nguyễn DĐồng Tuấn Hải 28/5/1993 14
80 Trần Ngọc Hải 9/1/1993 13
81 Vũ Tuấn Hải 8/2/1993 14
82 Dương Hồng Hạnh 17/6/1993 11
83 Nguyễn Hoồng Hạnh  7/12/1993 12
84 Dương Thanh Hằng 5/4/1993 11
85 Tô Thị Thu Hằng 21/7/1993 14
86 Đặng Hải Hậu 15/3/1993 15
87 Phạm Huy Hậu 2/3/1993 13
88 Nguyễn Vinh Hiển 17/6/1993 15
89 Đặng Vũ Hiệp 27/12/1993 15
90 Kiều phúc hiệp 26/3/1993 16
91 Nguyễn Minh Hiệp 29/7/1993 12
92 Đoàn Thanh Hiếu   11
93 Đoàn Trung Hiếu   12
94 Nguyễn Đăng Hiếu 29/9/1993 15
95 Trần Văn Hiếu 25/07/1993 18
96 Bùi quý Hoa 25/4/1993 16
97 Đào thị thanh Hoa 8/12/1993 11
98 Nguyễn Thị Hòa 3/6/1993 15
99 Vũ Thị Minh Hòa 11/8/1993 13
100 Bùi Hoàn 22/2/1993 14
101 Hoàng Quốc Hoàn 11/6/1993 15
102 Lê minh Hoàng 20/6/1993 14
103 Đặng thúy Hồng 12/4/1993 12
104 Đào Mạnh Hùng 27/2/1993 14
105 Nguyễn Đức Hùng 12/7/1993 14
106 Vũ Mạnh Hùng 6/4/1993 16
107 Trần Huy 23/7/1993 13
108 Lê Thị Minh Huyền 18/8/1993 15
109 Nguyễn Thị Khánh Huyền 27/9/1993 16
110 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 19/8/1993 12
111 Trần Phương Huyền 30/3/1993 12
112 Cao Thế Hưng 22/7/1993 12
113 Hoàng Quang Hưng 22/8/1993 12
114 Hoàng Diệu Hương 15/1/1993 13
115 Hồ Thị Thanh Hương 16/5/1993 11
116 Nguyễn Thị Minh Hương 15/9/1993 15
117 Nguyễn thị thu Hương 16/11/1993 14
118 Phạm Hồng Hương 5/11/1993 13
119 Phạm Mai Hương 15/06/1993 16
120 Vũ Mai Thanh Hương 18/3/1993 14
121 Hoàng Thị Thu Hường 15/10/1993 15
122 Lương Trung Kiên 17/1/1993 12
123 Đỗ Thạch Lam 19/3/1993 12
124 Nguyễn Thị Ngọc Lan 8/4/1993 13
125 Nguyễn Văn Lâm 1/5/1993 13
126 Trần Hoàng Lân 5/2/1993 16
127 Nguyễn Tiến Lập 23/3/1993 12
128 Bùi Khánh Linh 26/5/1993 12
129 Dương Khánh Linh 10/5/1993 11
130 Hoàng Thị Diệu Linh 26/3/1993 11
131 Lê Vũ Diệu Linh 13/11/1993 13
132 Nguyễn Khánh Linh 14/11/1993 11
133 Nguyễn Ngọc Tùng Linh 18/7/1993 12
134 Nguyễn Thị Diệu Linh   14
135 Nguyễn thị ngọc Linh 13/3/1993 12
136 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/08/1993 14
137 Nguyễn Thị Thùy Linh 8/8/1993 13
138 Phạm Thùy Linh 15/8/1993 15
139 Trần Khánh Linh 28/3/1993 12
140 Trương Diệu Linh 1/2/1993 13
141 Nguyễn Thị Thanh Loan   12
142 Nguyễn Ngọc Long 15/11/1993 11
143 Quách thành Luân 24/1/1993 11
144 Ngô Công Luận 14/12/1993 14
145 Phạm Hương Ly 9/11/1993 12
146 Định Thị Phương Mai 26/10/1993 11
147 Nguyễn Thanh Mai 21/3/1993 14
148 Nguyễn Thị Phương Mai 25/7/1993 11
149 Phùng Thị Như Mai 2/6/1993 16
150 Đõ Bình Minh 19/10/1993 13
151 Lê Ngọc Minh 10/3/1993 16
152 Lương Tiến Minh 15/3/1993 14
153 Nguyễn Quang Minh 21/5/1993 18
154 Phạm Đức Minh 25/8/1993 11
155 Phạm Quang Minh   12
156 Trần Nguyễn Tuệ Minh 10/4/1993 13
157 Vũ Ái Minh 11/6/1993 16
158 Vũ Thị Ngọc Minh 15/10/1993 11
159 Đặng Hữu Nam 20/10/1993 12
160 Phùng Thanh Nam 9/3/1993 11
161 Trịnh Hải Nam 1/12/1993 14
162 Trương Hoàng Nam 20/12/1993 14
163 Lê Nguyệt Nga 13/7/1993 17
164 Nguyễn THị Hằng Nga 28/10/1993 11
165 Nguyễn thị thúy Nga 30/10/1993 12
166 Vũ Thị Thúy Nga 30/5/1993 11
167 Vũ Thúy Nga 17/11/1993 16
168 Lê Diệu Ngân 20/7/1993 16
169 Vũ THị Kim Ngân 29/10/1993 11
170 Vũ Tuấn Nghĩa 18/12/1993 15
171 Đỗ Thu Ngọc 16/12/1993 13
172 Hoàng Thị Bích Ngọc 25/5/1993 13
173 Nguyễn Bích Ngọc 7/10/1993 14
174 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 23/9/1993 11
175 Phạm Diễm Ngọc 5/7/1993 11
176 Trần anh Ngọc 26/7/1993 15
177 Đinh Thị Nguyệt 20/6/1993 13
178 Nguyễn Thị Kiều Nhân 16/11/1993 12
179 Nguyễn Duy Nhất 21/1/1993 12
180 Bùi Hoồng Nhung 8/9/1993 15
181 Lê Thùy Nhung 9/11/1993 13
182 Mai Hồng Nhung 4/4/1993 11
183 Nguyễn Thị Trang Nhung 13/6/1993 11
184 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 24/9/1993 15
185 Phạm hồng Nhung 26/3/1993 15
186 Cao kiều Oanh 17/11/1993 12
187 Vũ Hoàng Phong 18/3/1993 11
188 Đăng Hữu Phúc 27/8/1993 11
189 Dđoàn Thị Mai Phương 17/6/1993 11
190 Lê Cúc Phương 16/8/1993 15
191 Mai Thị Lan Phương 17/11/1993 14
192 Nguyễn Minh Phương 28/12/1993 15
193 Nguyễn thị bích Phương 25/6/1993 12
194 Nguyễn THị Kiều Phương 21/01/1993 13
195 Nguyễn Thị Thu Phương 4/11/1993 11
196 Nguyễn Việt Phương 10/6/1993 14
197 Phạm Quỳnh Phương 25/10/1993 12
198 Phạm Thị Thu Phương 2/1/1993 12
199 Trần Mai Phương 27/02/1993 14
200 Vũ Minh Phương 25/4/1993 13
201 Nguyễn thanh phượng 19/6/1993 14
202 Phạm Lê Quang 24/11/1993 11
203 Trần Vinh Quang 17/7/1993 12
204 Hoàng Bảo Quân 19/11/1993 12
205 Bùi Văn Sơn 12/11/1993 12
206 Hoàng Hồng Sơn 23/6/1993 13
207 Lê Hoàng Minh Sơn 23/3/1993 13
208 Nguyễn Hoàng Sơn 16/4/1996 13
209 Trần Hoàng Sơn 12/10/1993 16
210 Phạm Phúc Sự 11/12/1993 13
211 Đinh Thị Tâm 17/06/1993 11
212 Nguyễn Minh Thái 3/9/1339 13
213 Nguyễn Duy Thanh 11/12/1993 16
214 Vũ Lê Thanh 19/4/1993 15
215 Đàm Quay Thành 5/3/1993 12
216 Đồng Duy Thành 29/5/1993 13
217 Nguyễn Đại Thành 12/4/1993 11
218 Nguyễn Đức Thành 25/10/1993 13
219 Phạm Văn thành 17/10/1993 12
220 Mạnh THị Phương Thảo 8/8/1993 14
221 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/08/1993 15
222 Phan Thị Thảo 5/2/19923 11
223 Trần Thị Phương Thảo 20/6/1993 14
224 Vũ Thị Diệu Thảo 25/12/1993 11
225 Trần Đình Thắng 23/2/1993 11
226 Vũ trọng Thắng 5/4/1993 15
227 Vũ Duy Thiệp 24/3/1993 12
228 Phạm Phương Thoa 28/12/1993 13
229 Hoàng Thị Thùy 8/3/1993 11
230 Bùi Thanh Thúy 12/10/1993 11
231 Đào Thị Thủy Tiên 12/4/1993 14
232 Nguyễn Văn Tiến 2/11/1993 13
233 Phạm Hữu Tiệp 25/10/1993 14
234 Nguyễn Huy Toàn 15/5/1993 11
235 Đồng Kim Toản   12
236 Bùi Thị Kiều Trang 20/2/1993 17
237 Bùi Việt Trang 7/11/1993 14
238 Chu Huyền Trang 21/12/1993 16
239 Chu Thị Minh Trang 7/4/1993 17
240 Đoàn Hoàng Sơn Trang 20/2/1993 13
241 Lê Huyền Trang 16/3/1993 12
242 Nguyễn Thị Cẩm Trang 28/04/1993 14
243 Nguyễn Thị Kiều Trang 2/7/1993 12
244 Nguyễn Thùy Trang 9/8/1993 15
245 Phạm Trang 26/8/1993 12
246 Phương Minh Trang 1/11/1993 17
247 Vũ Minh Trang 4/6/1993 14
248 Đặng Thành Trung 22/2/1993 11
249 Lương Đức Trung 26/3/1993 18
250 Phạm Đức Trung 10/2/1993 16
251 Trần Đức Trung 16/2/1993 14
252 Lê Hồng Trường 26/10/1993 12
253 Vũ Huy Trường 16/6/1993 11
254 Nguyễn Minh Tú 7/4/1993 12
255 Vũ Sĩ Tuân 29/3/1993 20
256 Bùi Minh Tuấn 22/5/1993 11
257 Lê Anh Tuấn   12
258 Bùi Hữu Tùng 27/5/1993 12
259 Đoàn duy Tùng 26/4/1992 15
260 Đỗ Thanh Tùng 29/9/1993 18
261 Nguyễn Sơn Tùng 9/10/1993 12
262 Nguyễn Thanh Tùng 10/7/1993 17
263 Phạm Văn Tùng 9/3/1993 13
264 Nguyễn Danh Tường 4/2/1993 11
265 Vũ Ngọc Tường   11
266 Đào Thị Hồng Vân 15/9/1993 15
267 Đặng Đức Vi 15/4/1993 15
268 Đặng Thúy Vi 4/6/1993 17
269 Ngô Quang Vinh 9/9/1993 18
270 Phạm Quang Vinh 1/10/1993 11
271 Nguyễn Hoàng Vũ 29/8/1993 16
272 Nguyễn Tiến Vũ 17/12/1993 12
273 Nguyễn Tiến Vũ 17/12/1993 12
274 Hà Hải Yến 27/8/1993 11
275 Nguyễn THị Hải Yến 31/3/1993 16
276 Trần Thị Kim Yến 23/5/1993 13
277 Vương Hải Yến 19/10/1993 15
Số lượt đọc:8263-Cập nhật gần nhất:08/04/2011