Điểm thi thử của trường THPT Yên Hòa - Hà Nội

Ngày cập nhật: 08/04/2011

Danh sách xếp theo thứ tự A,B,C. Các học sinh tham dự kỳ thi không có tên trong danh sách đều đạt 10 điểm.

STT Họ và tên
Ngày sinh Điểm  số
1 Trần Thị Thúy An 22/6/1993 12
2 Đàm Ngọc Anh 10/6/1993 18
3 Đỗ Thế Anh 1/2/1993 17
4 Hoàng Anh 17/7/1993 11
5 Lê Diệu Anh 26/2/1993 11
6 Nguyễn Bình Minh Anh 17/8/1993 11
7 Nguyễn Đức Anh 27/5/1993 11
8 Nguyễn Gia Thế Anh 27/10/1993 11
9 Nguyễn Mai Anh 10/10/1993 14
10 Nguyễn Phương Anh 19/6/1993 11
11 Nguyễn Thành Anh 15/6/1993 16
12 Nguyễn Thị Diệu Anh 14/11/1993 11
13 Nguyễn Thị Việt Anh 20/9/1993 12
14 Nguyễn Tú Anh 19/7/1993 13
15 Nguyễn Tuấn Anh 13/3/1993 13
16 Nguyễn Vân Anh 23/4/1993 11
17 Phạm Hồng Quỳnh Anh 11/4/1993 15
18 Phạm Thiều Ngọc Anh 18/9/1993 16
19 Phạm Thu Anh 10/2/1993 12
20 Phạm Viết Anh 3/2/1993 16
21 Phùng Ngọc Bảo Anh 19/2/1993 13
22 Tăng Quỳnh Anh 23/5/1993 11
23 Trần Ngọc Anh 28/8/1993 18
24 Trần Quốc Anh 4/9/1993 14
25 Trần Quỳnh anh 6/1/1993 13
26 Trương Thị Quỳnh Anh 29/12/1993 12
27 Vụ Thị Lan Anh 31/12/1993 11
28 Trần Đào Ngọc Ánh 9/10/1993 11
29 Phạm Minh Châu 26/7/1993 11
30 Trần Lan Châu 8/4/1993 15
31 Nguyễn Linh Chi 17/4/1993 12
32 Phạm Phương Chi 30/5/1993 11
33 Lê Thị Kim Dung 25/6/1993 18
34 Nguyễn Thị Phương Dung 9/8/1993 16
35 Phan Lan Dung 18/9/1993 11
36 Hoàng Khánh Duy 16/5/1993 13
37 La Quang Duy 9/9/1993 18
38 Lê Hồng Duy 1/7/1993 14
39 Trần Mỹ Duyên 2/7/1993 13
40 Phạm Quang Dương 18/9/1993 15
41 Nguyễn Tiến Đạt 29/3/1993 13
42 Lý Minh Đăng 11/4/1993 15
43 Nguyễn Hồng Đăng 16/9/1993 12
44 Đào Quốc Đông 29/8/1993 15
45 Ngô Tiến Đức 19/10/1993 15
46 Nguyễn Duy Đức 11/6/1993 15
47 Nguyễn Minh Đức  27/4/1993 12
48 Trần Đức 28/8/1993 19
49 Bùi Lam Giang 13/12/1993 15
50 Lê Hương Giang 6/3/1993 16
51 Nguyễn Hương Giang 4/12/1993 15
52 Nguyễn Nam Giang 12/8/1993 18
53 Phạm Hương Giang 16/12/1993 16
54 Phạm Hương Giang 5/4/1993 12
55 Trần Hương Giang 23/4/1993 14
56 Nguyễn Đức Hà  22/12/1993 19
57 Nguyễn Mạnh hà 9/4/1993 12
58 Nguyễn Thanh Hà 29/6/1993 15
59 Nguyễn Thị Thu Hà 26/11/1993 14
60 Nguyễn Thu Hà 11/9/1993 12
61 Tống Thanh Hà 9/3/1993 15
62 Trịnh Thu Hà 13/5/1993 16
63 Võ Quang Hà 13/2/1993 13
64 Doãn Đình Hải 21/12/1993 12
65 Trương Cát Hải 5/2/1993 16
66 Vũ Ngọc Hải 20/7/1993 13
67 Chu Ngọc Hạnh 14/3/1993 11
68 Lê Minh Hạnh 19/7/1993 15
69 Nguyễn Hồng Hạnh 22/2/1993 19
70 Nguyễn Hồng Hạnh 15/4/1993 17
71 Nguyễn Thị Hông  Hạnh 12/9/1993 13
72 Bùi Thị Minh Hằng 8/2/1993 15
73 Đặng Thanh Hằng 8/3/1993 15
74 Phạm Nguyệt Hằng 22/12/1993 15
75 Vũ Thi Thu Hằng 17/8/1993 11
76 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/10/1993 17
77 Trần Thu Hiền  8/3/1993 13
78 Nguyễn Duy Hiển 11/10/1993 14
79 Lương Minh Hiếu 15/5/1993 13
80 Nguyễn Ngọc Hiếu 13/11/1993 14
81 Nguyễn Trung Hiếu 8/3/1993 12
82 Nguyễn Thanh Hoa 12/5/1993 13
83 Phạm Thanh Hoa 29/10/1993 14
84 Tạ Thị Xuân Hòa 27/6/1993 15
85 Nguyễn Thiị Thu Hoài 15/10/1993 11
86 Lê Ngọc Hoàng 18/3/1993 13
87 Nguyễn Huy Hoàng 15/9/1993 12
88 Phạm Minh Hoàng 14/7/1993 13
89 Trần Thái Hoàng 18/1/1993 17
90 Lê Nguyên Hồng  25/8/1993 13
91 Lê Thị Huê 22/10/1993 14
92 Nguyễn Tấn Hùng 21/8/1993 15
93 Đặng Danh Huy 12/12/1993 11
94 Nguyễn Quang Huy 25/7/1993 20
95 Nguyễn Quang Huy 26/5/1993 11
96 Trương Quang Huy 22/1/1993 14
97 Đào Thị Huyền 17/01/1993 14
98 Đặng Thị Thanh Huyền 9/4/1993 13
99 Nguyễn Minh Huyền  30/8/1993 11
100 Phạm Diệu Huyền 8/5/1993 13
101 Bùi Sĩ Hưng 5/1/1993 16
102 Đặng Việt Hưng 25/8/1993 11
103 Hoàng Việt Hưng 21/11/1993 14
104 Nguyễn Tiến Hưng 31/12/1993 14
105 Vũ Thế Hưng 22/10/1993 11
106 Nguyễn Thị Lan Hương 25/10/1993 12
107 Nguyễn Thị Mai Hương 6/1/1993 12
108 Lê Thị Thu Hường 10/9/1993 12
109 Bùi Gia Khang 16/11/1993 14
110 Nguyễn Tùng Khang 12/3/1993 17
111 Phạm Minh Khôi 10/12/1993 12
112 Đỗ Mạnh Kiên 13/9/1993 12
113 Nguyễn Trung Kiên 23/7/1993 17
114 Vy Quốc Kiên 26/11/1993 19
115 Nguyễn Tùng Lâm 17/12/1993 13
116 Trịnh Thị Thùy Liên 18/6/1993 13
117 Chử Ngọc Linh 7/3/1993 13
118 Cù Phương Linh 13/9/1993 17
119 Đỗ Khánh Linh 22/10/1993 15
120 Đỗ Thùy Linh 9/4/1993 13
121 Hoàng Phương Linh 25/11/1993 13
122 Hoàng Thảo Linh 8/4/1993 12
123 Nguyễn Hoàng Linh 28/4/1993 12
124 Nguyễn Phương Linh 28/9/1993 13
125 Nguyễn Thảo Linh 15/9/1993 14
126 Nguyễn Thị Diệu Linh 30/8/1993 16
127 Nguyễn Thị Thùy Linh 5/8/1993 11
128 Phạm Diệu Linh 8/12/1993 12
129 Phùng Thị Thúy Linh  4/5/1993 11
130 Trần Khánh Linh 19/12/1993 12
131 Trần Phương Linh 8/12/1993 12
132 Trịnh Thùy Linh 3/5/1993 14
133 Chu Nguyễn Hoàng Long 27/5/1993 18
134 Đỗ Duy Long 19/6/1993 18
135 Nguyễn Hải Long 15/1/1993 16
136 Lê Thế Luân 20/2/1993 12
137 Dương Hương Ly 29/7/1993 13
138 Phạm Hương Ly 29/9/1993 15
139 Nguyễn Thị Lý 12/10/1993 15
140 Đinh Lê Mai 1/10/1993 18
141 Lê Phương Mai 11/7/1993 11
142 Nguyễn Ngọc Mai 6/4/1993 11
143 Phạm Ngọc Mai 28/9/1992 18
144 Phạm Thanh Mai 25/6/1993 11
145 Nguyễn Tiến Mạnh 20/8/1993 11
146 Bùi Quang Minh 10/7/1993 13
147 Chu Bình Minh 21/11/1993 11
148 Đỗ ĐĂng Minh 16/11/1993 13
149 Đỗ Đức Minh 10/6/1993 17
150 Lê Quang Minh 24/8/1993 17
151 Phạm Đỗ Nhật Minh 1/10/1993 15
152 Bùi Trà My 26/1/1993 13
153 Hoàng Hàm My 3/6/1993 11
154 Nguyễn Huyền My 23/3/1993 11
155 Nguyễn Trà My 28/3/1993 13
156 Đồng Thị Na 18/11/1993 17
157 Nguyễn Quốc Nam 18/10/1993 14
158 Nguyễn Tiến Nam 20/4/1993 12
159 Phùng Trọng Nam 19/2/1993 12
160 Trần Đình Nam 1/7/1993 11
161 Nguyễn Nguyệt Nga 14/8/1993 21
162 Đỗ Thị Kim Ngân 23/12/1993 12
163 Nghiêm Thanh Ngân 9/8/1993 11
164 Nguyễn Thị Hồng Ngân 22/1/1993 11
165 Phạm Kim Ngân 25/7/1993 11
166 Đinh Bảo Ngọc 16/3/1993 14
167 Lê Hồng Ngọc 21/5/1993 14
168 Ngụy Hông Ngọc 2/8/1993 11
169 Nguyễn Bích Ngọc  17/2/1993 17
170 Nguyễn Thanh Ngọc 23/11/1993 11
171 Nguyễn Thị Diệu Ngọc 7/4/1993 11
172 Nguyễn Thị Hải Ngọc 8/7/1993 18
173 Trịnh Như Ngọc 28/3/1993 12
174 Vũ Bích Ngọc 23/11/1993 11
175 Trần Minh Nguyệt 4/9/1993 14
176 Vũ Ánh Nguyệt 1/5/1993 11
177 Nguyễn Đức Nhật 12/7/1993 12
178 Dương Lan Nhung 3/9/1993 11
179 Nguyễn Hồng Nhung 1/10/1993 17
180 Nguyễn Hồng Nhung 10/12/1993 14
181 Phạm Thị Hồng Nhung 5/9/1993 11
182 Đặng Hoàng Oanh 19/7/1993 14
183 Lê Thị Cẩm Oanh 17/1/1993 13
184 Nguyễn Tuấn Phong 5/2/1993 14
185 Đào Thị Mai Phương 8/7/1993 15
186 Đặng Thị Hồng Phương 7/5/1993 12
187 Đỗ Huyền Phương 7/2/1993 11
188 Nguyễn Bích Phương 1/8/1993 11
189 Nguyễn Thúy Phương 5/2/1993 12
190 Phạm Bích Phương 21/9/1993 12
191 Trương Hà Phương 5/11/1993 12
192 Vũ Minh Phương 21/7/1993 11
193 Nguyễn Thị Thanh Phượng 8/1/1993 11
194 Hoàng Minh Quang 16/11/1993 11
195 Nguyễn Xuân Quang  12/3/1993 11
196 Phạm Minh Quang   20
197 Hồ Công Quân   12
198 Nguyễn Hồng Quân 26/8/1993 17
199 Nguyễn Minh Quân 8/9/1993 14
200 Trương Hồng Quân 7/10/1993 13
201 Nguyễn Đức Quý 28/5/1993 14
202 Phan Bá Quý 29/12/1993 14
203 Mai Lâm Quỳnh  10/8/1993 14
204 Nguyễn Ngọc Quỳnh 30/10/1993 14
205 Nguyễn Ngọc Quỳnh 10/4/1993 11
206 Vũ Hương Quỳnh 18/7/1993 11
207 Phạm Hoàng Sơn 29/1/1993 12
208 Phạm Thanh Sơn 28/1/1993 15
209 Tô Minh Sơn 27/8/1993 14
210 Bạch Văn Thái 25/6/1993 12
211 Nguyễn Thị Huyền Thanh 9/5/1993 16
212 Đinh Vân Thành 11/9/1993 13
213 Nguyễn Công Thành 19/8/1993 11
214 Nguyễn Duy Thành 24/8/1993 17
215 Dương Thu Thảo 30/9/1993 13
216 Nguyễn Phương Thảo 6/11/1993 11
217 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/4/1993 14
218 Nguyễn Thu Thảo 17/9/1993 13
219 Phạm Thu Thảo 10/11/1992 12
220 Trần Lê Phương Thảo 4/9/1993 17
221 Văn Thu Thảo 23/12/1993 18
222 Ngô Minh Thắng 27/11/1993 13
223 Nguyễn Đăng Thắng 20/4/1993 14
224 Nguyễn Minh Thắng 15/6/1993 13
225 Quang Thắng 8/1/1993 11
226 Vũ Đức Thắng 1/8/1993 13
227 Nguyễn Viết Thêu 5/9/1993 15
228 Lã Minh Thông 16/9/1993 13
229 Doãn Hoài Thu 17/9/1993 13
230 Nguyễn Diệu Thu   11
231 Nguyễn Hoài Thu 27/7/1993 12
232 Nguyễn Thị Minh Thu 26/8/1993 12
233 Phạm Thị Thanh Thùy 4/8/1993 13
234 Nguyễn Thị Thu Thủy 8/1/1993 17
235 Nguyễn Thu Thủy 16/12/1993 17
236 Phạm Ngọc Thúy 21/12/1993 18
237 Nguyễn Thị Huyền Thương 28/8/1993 12
238 Phạm Thanh Tiến 22/6/1993 14
239 Bùi Đình Toàn 9/12/1993 14
240 Đỗ Thu Trà 22/10/1993 13
241 Nguyễn Thanh Trà 19/8/1993 12
242 Trần Hương Trà 7/1/1993 12
243 Bùi Thị Thúy Trang 26/3/1993 12
244 Đinh Kiều Trang 23/9/1993 13
245 Hoàng Diệu Trang 12/4/1993 13
246 Hoàng Huyền Trang 4/1/1993 12
247 Hồ  Thu Trang 4/8/1993 13
248 Lại Thu Trang 24/9/1993 14
249 Lê Huyền Trang 14/2/1993 14
250 Ngạc Thị Trang 1/2/1993 12
251 Nguyễn Bảo Trang 24/4/1993 15
252 Nguyễn Minh Trang 5/8/1993 20
253 Nguyễn Vân Trang 23/7/1993 12
254 Phạm Huyền Trang 7/6/1993 18
255 Phan Quỳnh Trang 10/7/1993 17
256 Trần Quỳnh Trang 18/5/1993 12
257 Ngô Minh Trí 19/12/1993 14
258 Nguyễn Minh Trí 9/10/1993 16
259 Xuân Hà Trịnh 16/8/1993 15
260 Đồng Đức Trung 27/11/1993 18
261 Nguyễn Đức Trung 29/1/1993 11
262 Nguyễn Đức Trung 18/1/1993 11
263 Hà Xuân Trương 9/8/1993 11
264 Nguyễn Cẩm Tú 19/2/1993 12
265 Vũ Anh Tú 19/8/1993 14
266 Đoàn Anh Tuấn 23/7/1993 18
267 Đỗ Mạnh Tuấn 18/10/1993 17
268 Lê Anh Tuấn 11/2/1993 13
269 Nguyễn Anh Tuấn 25/4/1993 20
270 Chử Thanh Tùng 20/7/1993 16
271 Dương Sơn Tùng    11
272 Đào Thanh Tùng 16/10/1993 18
273 Lê Thanh Tùng 19/9/1993 13
274 Ngô Sơn Tùng 23/12/1993 13
275 Nguyễn Hoàng Tùng 20/9/1993 15
276 Nguyễn Thanh Tùng 22/9/1993 15
277 Nguyễn Vĩnh Tùng 18/9/1993 14
278 Nguyễn Vũ Việt Tùng 10/3/1993 12
279 Phạm Hoàng Tùng 25/2/1993 17
280 Tạ Duy Tùng 4/1/1993 15
281 Tạ Hà Tùng 8/8/1993 18
282 Trần Tú Uyên 27/12/1993 14
283 Thái Thanh Vân 24/12/1993 19
284 Trần Hồng Vân  11/2/1993 16
285 Nguyễn Đăng Vĩ 20/2/1993 12
286 Nguyễn Gia Vũ  10/11/1993 14
287 Trần Nhật Vũ 12/9/1993 19
288 Hoàng Khánh Vy  25/5/1993 11
289 Đỗ Hải Yến 14/11/1993 13
290 Nguyễn Hoàng Yến 13/3/1993 15
291 Phạm Hải Yến 31/8/1993 14
Số lượt đọc:5434-Cập nhật gần nhất:08/04/2011