Ngành TCNH: Điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai-275 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Ngày cập nhật: 13/08/2010
TT Họ tên SBD Phòng thi GT Ngày sinh Tỉnh/Thành
1 Lê Ngọc Gia An FU-80001 27 Nữ 12/2/1992 Long An
2 Nguyễn Đức An FU-80002 27 Nam 7/25/1992 TP HCM
3 Vũ Đỗ Bình An FU-80003 27 Nam 11/5/1992 TP HCM
4 Đinh Lê Ngọc Anh FU-80004 27 Nữ 12/13/1992 TP HCM
5 Hà Thị Vân Anh FU-80005 27 Nữ 12/13/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
6 Lê Thị Hoàng Anh FU-80006 27 Nữ 12/4/1992 TP HCM
7 Lưu Đức Hoàng Anh FU-80007 27 Nam 1/1/1991 Quảng Nam
8 Ngô Trần Ngọc Trâm Anh FU-80008 27 Nữ 11/5/1992 TP HCM
9 Nguyễn Đào Duy Anh FU-80009 27 Nam 12/10/1992 Lâm Đồng
10 Nguyễn Đức Anh FU-80010 27 Nam 6/19/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu
11 Nguyễn Thị Tú Anh FU-80011 27 Nữ 2/18/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
12 Nguyễn Văn Anh FU-80012 27 Nam 2/27/1992 Đăk Lăk
13 Phạm Nguyễn Phương Anh FU-80013 27 Nữ 12/26/1992 TP HCM
14 Phan Thị Hồng Anh FU-80014 27 Nữ 8/2/1992 TP HCM
15 Phan Tuấn Anh FU-80015 27 Nam 5/25/1992 Khánh Hòa
16 Quách Đình Việt Anh FU-80016 27 Nam 9/12/1992 Hòa Bình
17 Trần Thị Kim Anh FU-80017 27 Nữ 3/19/1992 TP HCM
18 Trương Thị Ngọc Anh FU-80018 27 Nữ 11/30/1992 TP HCM
19 Võ Thị Nam Anh FU-80019 27 Nam 9/5/1992 TP HCM
20 Vũ Phương Anh FU-80020 27 Nữ 12/1/1991 Đồng Nai
21 Cao Thị Ngọc Ánh FU-80021 27 Nữ 8/4/1991 Đồng Nai
22 Đoàn Thị Ngọc Bảo FU-80022 27 Nữ 4/26/1992 TP HCM
23 Lê Trí Bảo FU-80023 27 Nam 11/24/1991 TP HCM
24 Nguyễn Hoàng Bảo FU-80024 27 Nam 11/5/1992 TP HCM
25 Nguyễn Hoàng Huy Bảo FU-80025 27 Nam 2/12/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
26 Phan Đình Bảo FU-80026 28 Nam 4/9/1992 Tây Ninh
27 Quách Gia Bảo FU-80027 28 Nữ 8/31/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
28 Hồ Hòa Bình FU-80028 28 Nam 4/8/1991 An Giang
29 Nguyễn Thúy Bình FU-80029 28 Nam 4/23/1992 Long An
30 Phạm Vũ Thanh Bình FU-80030 28 Nam 2/23/1992 TP HCM
31 Sần Dịch Bình FU-80031 28 Nữ 2/28/1992 Đồng Nai
32 Trần Thanh Bình FU-80032 28 Nam 4/12/1992 Cần Thơ
33 Vương Ngọc Lý Bình FU-80033 28 Nữ 5/5/1989 Long An
34 Từ Duyệt Cảnh FU-80034 28 Nữ 1/25/1992 Hậu Giang
35 La Phạm Hồng Châu FU-80035 28 Nữ 8/25/1992 Bến Tre
36 Nguyễn Bảo Châu FU-80036 28 Nữ 6/19/1992 TP HCM
37 Nguyễn Thị Ngọc Chi FU-80037 28 Nữ 9/9/1992 Đồng Tháp
38 Trần Thị Mỹ Chi FU-80038 28 Nữ 10/11/1992 Đăk Lăk
39 Lê Văn Chiến FU-80039 28 Nam 1/26/1991 Đồng Nai
40 Lê Hoài Chiêu FU-80040 28 Nam 8/4/1992 Long An
41 Nguyễn Thành Công FU-80041 28 Nam 10/25/1992 TP HCM
42 Nguyễn Thành Công FU-80042 28 Nam 3/3/1992 Phú Yên
43 Quách Ngọc Kim Cương FU-80043 28 Nữ 1/3/1992 Bạc Liêu
44 Hoàng Mạnh Cường FU-80044 28 Nam 2/1/1992 TP HCM
45 Nguyễn Việt Cường FU-80045 28 Nam 9/4/1992 TP HCM
46 Phạm Huy Cường FU-80046 28 Nam 2/25/1990 Phú Yên
47 Đỗ Công Danh FU-80047 28 Nam 2/28/1992 TP HCM
48 Huỳnh Phương Dung FU-80048 28 Nữ 10/4/1992 TP HCM
49 Nguyễn Hạnh Dung FU-80049 28 Nữ 8/23/1992 Lâm Đồng
50 Trương Thị Thùy Dung FU-80050 28 Nữ 5/18/1992 Đồng Nai
51 Hồ Sĩ Quốc Dũng FU-80051 29 Nam 3/1/1987 TP HCM
52 Nguyễn Mai Hoàng Dũng FU-80052 29 Nam 7/19/1992 TP HCM
53 Nguyễn Trung Dũng FU-80053 29 Nam 3/24/1991 Đăk Lăk
54 Nguyễn Xuân Dũng FU-80054 29 Nam 6/19/1992 TP HCM
55 Phạm Trung Dũng FU-80055 29 Nam 7/25/1992 Trà Vinh
56 Bùi Khả Duy FU-80056 29 Nam 2/5/1992 TP HCM
57 Đinh Thành Duy FU-80057 29 Nam 4/15/1992 TP HCM
58 Hồ Sĩ Tường Duy FU-80058 29 Nam 11/7/1992 TP HCM
59 Huỳnh Lê Anh Duy FU-80059 29 Nam 7/24/1992 Long An
60 Nguyễn Quốc Duy FU-80060 29 Nam 8/12/1992 TP HCM
61 Ngô Thị Mỹ Duyên FU-80061 29 Nữ 4/8/1992 Đồng Tháp
62 Nguyễn Đức Thiên Duyên FU-80062 29 Nữ 4/17/1992 TP HCM
63 Võ Nguyễn Kỳ Duyên FU-80063 29 Nữ 5/17/1991 TP HCM
64 Nguyễn Ngọc Dương FU-80064 29 Nam 7/21/1992 TP HCM
65 Nguyễn Thị Thùy Dương FU-80065 29 Nữ 5/17/1992 TP HCM
66 Trần Lê Quốc Dương FU-80066 29 Nam 1/27/1992 Bình Phước
67 Võ Thị Thùy Dương FU-80067 29 Nữ 1/19/1992 Tây Ninh
68 Ngô Thị Trang Đài FU-80068 29 Nữ 11/28/1992 Lâm Đồng
69 Nguyễn Ngọc Trang Đài FU-80069 29 Nữ 10/23/1992 TP HCM
70 Khang Nguyễn Bảo Đại FU-80070 29 Nam 11/17/1992 TP HCM
71 Nguyễn Thị Bích Đào FU-80071 29 Nữ 2/2/1992 TP HCM
72 Phan Nguyễn Minh Đạt FU-80072 29 Nam 11/10/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
73 Trần Minh Đạt FU-80073 29 Nam 10/2/1992 Bình Dương
74 Đinh Hải Đăng FU-80074 29 Nam 5/16/1992 TP HCM
75 Phan Huỳnh Thục Đoan FU-80075 29 Nữ 2/23/1985 TP HCM
76 Nguyễn Xuân Đôn FU-80076 31 Nam 2/10/1992 Gia Lai
77 Nguyễn Hoàng Đức FU-80077 31 Nam 4/26/1992 TP HCM
78 Mai Hải Đường FU-80078 31 Nữ 7/17/1992 Đồng Nai
79 Lê Thị Hồng Gấm FU-80079 31 Nữ 3/5/1991 Bạc Liêu
80 Nguyễn Lương Hoàng Gia FU-80080 31 Nam 1/1/1991 Phú Yên
81 Trần Hoàng Gia FU-80081 31 Nam 6/20/1992 TP HCM
82 Nguyễn Thị Giang FU-80082 31 Nữ 2/2/1989 Bắc Ninh
83 Nguyễn Thị Hà Giang FU-80083 31 Nữ 12/25/1992 TP HCM
84 Phí Thị Hương Giang FU-80084 31 Nữ 1/25/1992 TP HCM
85 Bùi Ngọc Hà FU-80085 31 Nữ 5/5/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
86 Huỳnh Long Hải Hà FU-80086 31 Nam 9/16/1991 Bình Định
87 Võ Thị Lệ Hà FU-80087 31 Nữ 1/6/1992 Ninh Thuận
88 Hà Mỹ Hạnh FU-80088 31 Nữ 11/3/1991 TP HCM
89 Ngô Ngọc Hạnh FU-80089 31 Nữ 10/22/1992 Tiền Giang
90 Nguyễn Thảo Hạnh FU-80090 31 Nữ 12/19/1992 TP HCM
91 Nguyễn Thị Bích Hạnh FU-80091 31 Nữ 1/5/1992 Bình Dương
92 Phạm Thị Hồng Hạnh FU-80092 31 Nữ 2/23/1990 TP HCM
93 Phạm Vũ Hồng Hạnh FU-80093 31 Nữ 1/22/1992 TP HCM
94 Trần Thị Mỹ Hạnh FU-80094 31 Nữ 8/15/1988 TP HCM
95 Phạm Thế Hảo FU-80095 31 Nam 3/9/1992 TP HCM
96 Đặng Thị Lệ Hằng FU-80096 31 Nữ 4/8/1992 Lâm Đồng
97 La Huệ Hậu FU-80097 31 Nữ 2/13/1992 TP HCM
98 Lư Quảng Hiền FU-80098 31 Nam 3/3/1992 TP HCM
99 Nguyễn Thị Hiền FU-80099 31 Nữ 10/3/1991 TP HCM
100 Nguyễn Thị Phương Hiền FU-80100 31 Nữ 5/21/1992 TP HCM
101 Trần Thanh Hiền FU-80101 32 Nữ 12/17/1992 Kiên Giang
102 Trần Văn Hiền FU-80102 32 Nam 9/15/1992 TP HCM
103 Nguyễn Quang Hiển FU-80103 32 Nam 3/31/1992 Kon Tum
104 Phạm Văn Hiển FU-80104 32 Nam 12/4/1992 TP HCM
105 Nguyễn Phước Hiệp FU-80105 32 Nam 4/16/1992 TP HCM
106 Đặng Hiếu FU-80106 32 Nam 12/24/1992 TP HCM
107 Huỳnh Trung Hiếu FU-80107 32 Nam 1/7/1991 Trà Vinh
108 Lê Đặng Trung Hiếu FU-80108 32 Nam 8/30/1992 Đồng Nai
109 Lê Trung Hiếu FU-80109 32 Nam 7/20/1992 Đồng Tháp
110 Phạm Thị Trung Hiếu FU-80110 32 Nữ 11/4/1990 Bình Dương
111 Trần Thanh Hiếu FU-80111 32 Nam 2/6/1992 An Giang
112 Chu Văn Hoà FU-80112 32 Nam 2/13/1992 Bình Định
113 Đặng Khánh Hòa FU-80113 32 Nữ 1/1/1992 Đồng Nai
114 Huỳnh Thái Hòa FU-80114 32 Nam 9/11/1991 Long An
115 Ngô Thanh Hoài FU-80115 32 Nam 10/15/1992 Khánh Hòa
116 Tôn Doanh Hoan FU-80116 32 Nữ 12/6/1992 TP HCM
117 Lê Đỗ Nhật Hoàng FU-80117 32 Nam 5/17/1991 Khánh Hòa
118 Lưu Vĩnh Hoàng FU-80118 32 Nam 4/11/1992 Hà Tĩnh
119 Nguyễn Huy Hoàng FU-80119 32 Nam 10/8/1992 TP HCM
120 Nguyễn Huy Hoàng FU-80120 32 Nam 8/3/1992 Đăk Lăk
121 Nguyễn Như Hoàng FU-80121 32 Nữ 1/6/1992 TP HCM
122 Phạm Đồng Như Hoàng FU-80122 32 Nam 9/2/1991 Đăk Nông
123 Tạ Đình Hoàng FU-80123 32 Nam 11/26/1990 TP HCM
124 Trương Trọng Hoàng FU-80124 32 Nam 1/23/1992 TP HCM
125 Vũ Minh Hoàng FU-80125 32 Nam 5/4/1992 TP HCM
126 Nguyễn Minh Hùng FU-80126 33 Nam 4/6/2010 Đăk Lăk
127 Phạm Quốc Hùng FU-80127 33 Nam 1/10/1992 Đăk Lăk
128 Lê Đức Huy FU-80128 33 Nam 10/21/1992 TP HCM
129 Lê Ngọc Huy FU-80129 33 Nam 9/7/1992 TP HCM
130 Nguyễn Khắc Huy FU-80130 33 Nam 2/2/1992 Bình Phước
131 Thái Nhật Huy FU-80131 33 Nam 1/18/1992 Bến Tre
132 Trần Khắc Huy FU-80132 33 Nam 10/19/1992 TP HCM
133 Đặng Cửu Ngọc Huyền FU-80133 33 Nữ 3/12/1992 Ninh Thuận
134 Lê Thị Huyền FU-80134 33 Nữ 19/03/92 Đăk Lăk
135 Nguyễn Ngọc Huyền FU-80135 33 Nữ 6/28/1992 TP HCM
136 Phạm Thị Huyền FU-80136 33 Nữ 5/6/1992 Hà Nội
137 Nguyễn Phương Huỳnh FU-80137 33 Nữ 11/18/1992 Tây Ninh
138 Ngô Nguyễn Minh Hưng FU-80138 33 Nam 1/6/1992 TP HCM
139 Nguyễn Phạm Đăng Hưng FU-80139 33 Nam 12/4/1992 Tiền Giang
140 Tô Hồng Hưng FU-80140 33 Nam 1/8/1992 Lâm Đồng
141 Lê Thiên Hương FU-80141 33 Nữ 2/17/1992 TP HCM
142 Ngô Thị Kim Hương FU-80142 33 Nữ 1/3/1992 Tây Ninh
143 Nguyễn Hoàng Mai Hương FU-80143 33 Nữ 2/4/1992 Khánh Hòa
144 Nguyễn Vũ Kha FU-80144 33 Nam 1/19/1992 Bình Phước
145 Hồ Nguyễn Tuấn Khải FU-80145 33 Nam 29/06/92 TP HCM
146 Trần Niêm Khang FU-80146 33 Nam 10/25/1992 TP HCM
147 Trần Hồng Phương Khanh FU-80147 33 Nữ 4/14/1992 Tiền Giang
148 Vũ Thụy Khanh FU-80148 33 Nữ 10/10/1992 TP HCM
149 Đinh Nguyễn Việt Khánh FU-80149 33 Nữ 9/18/1992 An Giang
150 Vũ Duy Khánh FU-80150 33 Nam 12/11/1991 TP HCM
151 Đoàn Vũ Khoa FU-80151 34 Nam 3/18/1991 Lâm Đồng
152 Lê Anh Khoa FU-80152 34 Nam 1/19/1992 Tiền Giang
153 Ngô Đăng Khoa FU-80153 34 Nam 12/11/1992 Vĩnh Long
154 Nguyễn Đăng Khoa FU-80154 34 Nam 11/3/1992 TP HCM
155 Nguyễn Việt Anh Khoa FU-80155 34 Nam 3/31/1992 Long An
156 Phạm Đăng Khoa FU-80156 34 Nam 3/21/1992 Long An
157 Phạm Nguyễn Đăng Khoa FU-80157 34 Nam 11/16/1992 TP HCM
158 Võ Đăng Khoa FU-80158 34 Nam 5/16/1992 TP HCM
159 Nguyễn Tài Quang Khôi FU-80159 34 Nam 3/4/1992 TP HCM
160 Phạm Duy Khương FU-80160 34 Nam 7/9/1992 TP HCM
161 Dương Thị Thiên Kiêm FU-80161 34 Nữ 11/13/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
162 Huỳnh Trung Kiên FU-80162 34 Nam 1/4/1992 TP HCM
163 Thái Hữu Kiệt FU-80163 34 Nam 6/25/1992 TP HCM
164 Trần Văn Tuấn Kiệt FU-80164 34 Nam 10/6/1991 TP HCM
165 Nguyễn Huỳnh Vân Lam FU-80165 34 Nữ 9/19/1992 TP HCM
166 Ngô Lê Hoàng Lan FU-80166 34 Nữ 4/20/1992 TP HCM
167 Nguyễn Hoài Xuân Lan FU-80167 34 Nữ 11/25/1992 TP HCM
168 Trần Thiên Lập FU-80168 34 Nam 1/4/1992 TP HCM
169 Nguyễn Diễm Lê FU-80169 34 Nữ 5/19/1991 TP HCM
170 Lê Thị Thùy Liên FU-80170 34 Nữ 7/9/1992 TP HCM
171 Trần Thị Mai Liên FU-80171 34 Nữ 9/18/1992 Khánh Hòa
172 Cao Thị Huyền Linh FU-80172 34 Nữ 4/10/1992 Đồng Nai
173 Mã Ái Linh FU-80173 34 Nữ 3/26/1991 Trà Vinh
174 Ngô Thị Mỹ Linh FU-80174 34 Nữ 8/19/1990 Lâm Đồng
175 Nguyễn Ngọc Linh FU-80175 34 Nữ 9/16/1992 Trà Vinh
176 Nguyễn Phương Linh FU-80176 35 Nữ 11/1/1992 TP HCM
177 Nguyễn Thị Diệu Linh FU-80177 35 Nữ 6/24/1992 Đồng Nai
178 Nguyễn Thùy Linh FU-80178 35 Nữ 4/17/1992 TP HCM
179 Phạm Ngọc Linh FU-80179 35 Nữ 4/25/1989 Đăk Nông
180 Phạm Thị Khánh Linh FU-80180 35 Nữ 2/17/1992 Cần Thơ
181 Tạ Thị Thùy Linh FU-80181 35 Nữ 2/23/1992 TP HCM
182 Trần Thị Trúc Linh FU-80182 35 Nữ 3/9/1992 TP HCM
183 Vũ Khánh Linh FU-80183 35 Nữ 6/16/1992 TP HCM
184 Nguyễn Phượng Loan FU-80184 35 Nữ 6/2/1992 TP HCM
185 Nguyễn Thị Loan FU-80185 35 Nữ 9/13/1991 Hải Dương
186 Đoàn Thành Long FU-80186 35 Nam 18/09/92 Bình Phước
187 Đỗ Trần Long FU-80187 35 Nam 10/20/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
188 Trần Thanh Long FU-80188 35 Nam 6/17/1992 TP HCM
189 Nguyễn Hoàng Lộc FU-80189 35 Nam 9/10/1992 TP HCM
190 Nguyễn Thành Lộc FU-80190 35 Nam 9/23/1992 Long An
191 Nguyễn Phúc Lợi FU-80191 35 Nam 4/29/1992 Tây Ninh
192 Nguyễn Minh Luân FU-80192 35 Nam 12/13/1992 TP HCM
193 Tạ Hoàng Luân FU-80193 35 Nam 12/6/1992 Khánh Hòa
194 Nguyễn Đức Minh Lượng FU-80194 35 Nam 10/20/1992 Khánh Hòa
195 Nguyễn Vũ Mai Ly FU-80195 35 Nữ 5/3/1992 TP HCM
196 Huỳnh Ngọc Mai FU-80196 35 Nữ 2/28/1991 TP HCM
197 Nguyễn Hoàng Phương Mai FU-80197 35 Nữ 8/29/1992 Vĩnh Long
198 Nguyễn Thị Ngọc Mai FU-80198 35 Nữ 8/20/1992 Gia Lai
199 Bùi Quang Minh FU-80199 35 Nam 4/26/1991 Lâm Đồng
200 Đỗ Ngọc Minh FU-80200 35 Nam 11/10/1992 TP HCM
201 Lê Thượng Nhật Minh FU-80201 36 Nam 4/21/1992 TP HCM
202 Phạm Thị Thúy My FU-80202 36 Nữ 15/07/91 Đăk Lăk
203 Võ Nguyễn Trà My FU-80203 36 Nữ 12/18/1992 Ninh Thuận
204 Nguyễn Thụy Phương Mỹ FU-80204 36 Nữ 5/7/1992 TP HCM
205 Lê Hoài Nam FU-80205 36 Nam 4/29/1992 TP HCM
206 Nguyễn Hoàng Nam FU-80206 36 Nam 10/2/1992 TP HCM
207 Nguyễn Ngọc Nam FU-80207 36 Nam 8/20/1991 TP HCM
208 Phạm Hoài Nam FU-80208 36 Nam 2/27/1992 TP HCM
209 Võ Hoài Nam FU-80209 36 Nam 10/15/1990 Long An
210 Vũ Kỳ Nam FU-80210 36 Nam 12/17/1991 An Giang
211 Nguyễn Thị Quỳnh Nga FU-80211 36 Nữ 1/26/1992 TP HCM
212 Trương Thu Nga FU-80212 36 Nữ 5/11/1991 Tây Ninh
213 Đoàn Thị Kim Ngân FU-80213 36 Nữ 5/16/1992 Cà Mau
214 Huỳnh Thị Kim Ngân FU-80214 36 Nữ 4/12/1992 TP HCM
215 Lê Kim Ngân FU-80215 36 Nữ 9/1/1992 TP HCM
216 Nguyễn Văn Huy FU-80415 36 Nam 1/9/1992 Hưng Yên
217 Hoàng Ngọc Lượng FU-80416 36 Nam 9/23/1992 Khánh Hòa
218 Hoàng Trọng Hoài Bảo FU-80417 36 Nam 12/7/1992 TP HCM
219 Nguyễn Trung Hiếu FU-80418 36 Nam 3/13/1991 Tiền Giang
220 Trần Phương Thảo FU-80419 36 Nữ 10/1/1992 TP HCM
221 Nguyễn Đức Bảo Khánh FU-80420 36 Nam 11/27/1990 Lâm Đồng
222 Phạm Duy Quang FU-80421 36 Nam 4/2/1988 Đăk Lăk
223 Trần Thị Mỹ Linh FU-80422 36 Nữ 11/23/1990 TP HCM
224 Trần Quang Nhựt FU-80423 36 Nam 12/20/1992 TP HCM
225 Nguyễn Thành Tâm FU-80424 36 Nam 1/26/1992 TP HCM
226 Nguyễn Nhật Bảo Ngân FU-80216 37 Nữ 10/13/1992 Tây Ninh
227 Huỳnh Trần Thảo Nghi FU-80217 37 Nữ 10/11/1992 Khánh Hòa
228 Nguyễn Hữu Nghị FU-80218 37 Nam 4/19/1991 An Giang
229 Dương Quốc Ngọc FU-80219 37 Nữ 1/20/1992 TP HCM
230 Lê Hồng Ngọc FU-80220 37 Nữ 4/22/1992 TP HCM
231 Lê Nguyễn Bảo Ngọc FU-80221 37 Nữ 11/17/1992 TP HCM
232 Nguyễn Hồng Ngọc FU-80222 37 Nữ 8/27/1992 Đồng Nai
233 Nguyễn Thị Hồng Ngọc FU-80223 37 Nữ 2/7/1992 TP HCM
234 Phan Thị Bích Ngọc FU-80224 37 Nữ 10/18/1992 Bình Thuận
235 Đồng Thảo Nguyên FU-80225 37 Nữ 5/13/1992 TP HCM
236 Huỳnh Phương Nguyên FU-80226 37 Nữ 3/27/1992 TP HCM
237 Phan Nguyễn Minh Nguyện FU-80227 37 Nam 6/8/1991 TP HCM
238 Trần Thị Tú Nhàn FU-80228 37 Nữ 12/1/1992 Bến Tre
239 Lâm Thị Thùy Nhạng FU-80229 37 Nữ 5/29/1992 Trà Vinh
240 Trần Khôi Nhân FU-80230 37 Nam 7/19/1992 Bến Tre
241 Lê Minh Nhật FU-80231 37 Nam 4/18/1992 TP HCM
242 Lê Minh Nhật FU-80232 37 Nam 6/12/1992 Khánh Hòa
243 Phạm Quang Nhật FU-80233 37 Nam 9/14/1992 Bình Dương
244 Nguyễn Thị Thu Nhi FU-80234 37 Nữ 9/11/1992 TP HCM
245 Nguyễn Thị Yến Nhi FU-80235 37 Nữ 11/2/1992 TP HCM
246 Trần Phạm Ý Nhi FU-80236 37 Nữ 5/28/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
247 Trần Huỳnh Hạo Nhiên FU-80237 37 Nam 2/22/1992 Lâm Đồng
248 Đoàn Thị Cẩm Nhung FU-80238 37 Nữ 1/2/1992 Khánh Hòa
249 Lê Hoàng Tuyết Nhung FU-80239 37 Nữ 8/20/1992 TP HCM
250 Lê Thùy Nhung FU-80240 37 Nữ 5/28/1992 TP HCM
251 Nguyễn Kiều Nhung FU-80241 38 Nữ 10/19/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
252 Võ Lê Hoàng Nhung FU-80242 38 Nữ 12/5/1992 TP HCM
253 Đặng Quỳnh Như FU-80243 38 Nữ 2/12/1992 Gia Lai
254 Phạm Quỳnh Như FU-80244 38 Nữ 6/12/1992 TP HCM
255 Lê Hoàng Oanh FU-80245 38 Nữ 0/0/1992 Tiền Giang
256 Trần Diệp Hoàng Oanh FU-80246 38 Nữ 6/7/1992 Đăk Lăk
257 Trương Thị Hồng Oanh FU-80247 38 Nữ 4/1/1992 Kon Tum
258 Bùi Tấn Phát FU-80248 38 Nam 8/6/1992 Tiền Giang
259 Tô Toàn Phát FU-80249 38 Nam 3/16/1992 Cà Mau
260 Vũ Phong FU-80250 38 Nam 6/4/1992 TP HCM
261 Nguyễn Minh Phú FU-80251 38 Nam 3/25/1992 TP HCM
262 Phạm Công Phú FU-80252 38 Nam 10/14/1992 Tây Ninh
263 Nguyễn Thành Phúc FU-80253 38 Nam 10/9/1992 Đồng Nai
264 Trần Thị Kim Phụng FU-80254 38 Nữ 3/16/1992 TP HCM
265 Trần Thị Ngọc Phụng FU-80255 38 Nữ 6/2/1992 TP HCM
266 Đỗ Thị Lan Phương FU-80256 38 Nữ 2/16/1992 Đăk Lăk
267 Lê Quang Phương FU-80257 38 Nam 10/28/1988 Hà Nội
268 Nguyễn Lê Hoàng Phương FU-80258 38 Nữ 12/22/1992 Khánh Hòa
269 Phan Nguyễn Đan Phương FU-80259 38 Nữ 9/15/1992 Phú Yên
270 Tạ Linh Phương FU-80260 38 Nữ 8/24/1992 TP HCM
271 Đào Duy Quang FU-80261 38 Nam 3/29/1992 Khánh Hòa
272 Phạm Duy Quang FU-80262 38 Nam 8/20/1992 TP HCM
273 Lê Hoàng Quân FU-80263 38 Nam 6/18/1992 Kon Tum
274 Huỳnh Thị Ngọc Quý FU-80264 38 Nữ 8/5/1992 TP HCM
275 Nguyễn Vũ Quyền FU-80265 38 Nam 6/13/1991 TP HCM
276 Đào Như Quỳnh FU-80266 40 Nữ 5/13/1992 Cần Thơ
277 Nguyễn Tấn Sang FU-80267 40 Nam 10/23/1991 Bình Thuận
278 Khiếu Ngọc Tài FU-80268 40 Nam 1/5/1992 TP HCM
279 Lê Đồng Tài FU-80269 40 Nam 9/20/1991 Đồng Nai
280 Phạm Khánh Tài FU-80270 40 Nam 9/7/1992 TP HCM
281 Bùi Thị Thanh Tâm FU-80271 40 Nữ 9/15/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
282 Tạ Thị Tố Tâm FU-80272 40 Nữ 5/3/1992 TP HCM
283 Lê Huỳnh Duy Tân FU-80273 40 Nam 11/12/1991 Đồng Tháp
284 Trần Nhật Tân FU-80274 40 Nam 9/4/1992 Đăk Lăk
285 Lê Quốc Thái FU-80275 40 Nam 29/01/91 TP HCM
286 Nguyễn Mạnh Thái FU-80276 40 Nam 10/22/1991 TP HCM
287 Lý Nguyệt Thanh FU-80277 40 Nữ 3/21/1992 TP HCM
288 Trần Thị Thanh Thanh FU-80278 40 Nữ 12/4/1992 Đồng Nai
289 Huỳnh Bá Thành FU-80279 40 Nam 8/16/1992 TP HCM
290 Phạm Hồng Thành FU-80280 40 Nam 3/1/1992 TP HCM
291 Vũ Tiến Thành FU-80281 40 Nam 10/21/1992 TP HCM
292 Châu Thị Thanh Thảo FU-80282 40 Nữ 5/4/1991 TP HCM
293 Đinh Hiếu Thảo FU-80283 40 Nữ 5/12/1992 TP HCM
294 Lê Đăng Thanh Thảo FU-80284 40 Nữ 1/31/1992 TP HCM
295 Lý Phương Thảo FU-80285 40 Nữ 6/1/1992 TP HCM
296 Ngụy Huỳnh Phương Thảo FU-80286 40 Nữ 2/22/1992 TP HCM
297 Nguyễn Lê Xuân Thảo FU-80287 40 Nữ 2/15/1992 Tây Ninh
298 Nguyễn Ngọc Thu Thảo FU-80288 40 Nữ 5/3/1992 Tây Ninh
299 Nguyễn Thị Thanh Thảo FU-80289 40 Nữ 7/18/1992 Đồng Nai
300 Phan Nữ Dạ Thảo FU-80290 40 Nữ 3/30/1992 Đồng Nai
301 Trương Thị Mai Thảo FU-80291 41 Nữ 6/25/1992 Tây Ninh
302 Nguyễn Văn Thắng FU-80292 41 Nam 8/28/1990 Thái Bình
303 Huỳnh Kim Thất FU-80293 41 Nam 9/15/1992 Long An
304 Lê Thị Bảo Thi FU-80294 41 Nữ 10/28/1992 Bình Định
305 Mai Thanh Thiên FU-80295 41 Nam 11/24/1992 Cần Thơ
306 Nguyễn Minh Thiện FU-80296 41 Nam 12/17/1992 TP HCM
307 Nguyễn Công Cường Thịnh FU-80297 41 Nam 10/20/1992 Đồng Nai
308 Phạm Quốc Thịnh FU-80298 41 Nam 1/22/1992 Thừa Thiên - Huế
309 Trần Quốc Thịnh FU-80299 41 Nam 8/3/1992 Đăk Lăk
310 Phạm Phú Thọ FU-80300 41 Nam 9/10/1991 TP HCM
311 Trương Hữu Thọ FU-80301 41 Nam 10/24/1992 Lâm Đồng
312 Nguyễn Thị Ngọc Thoa FU-80302 41 Nữ 2/7/1992 TP HCM
313 Trần Quang Thoại FU-80303 41 Nam 6/1/1992 TP HCM
314 Đậu Xuân Thông FU-80304 41 Nam 8/2/1992 Đăk Lăk
315 Nguyễn Thượng Thông FU-80305 41 Nam 4/1/1992 Cà Mau
316 Võ Trung Thông FU-80306 41 Nam 8/28/1987 TP HCM
317 Lương Thị Thu FU-80307 41 Nữ 11/2/1992 TP HCM
318 Nguyễn Lê Mộng Thu FU-80308 41 Nữ 4/29/1992 Tiền Giang
319 Nguyễn Thái Thu FU-80309 41 Nữ 2/5/1992 Bình Dương
320 Lê Thị Ngọc Thùy FU-80310 41 Nữ 1/16/1992 TP HCM
321 Đinh Minh Thanh Thủy FU-80311 41 Nữ 1/14/1992 TP HCM
322 Nguyễn Thanh Thủy FU-80312 41 Nữ 4/18/1992 Đăk Lăk
323 Nguyễn Cao Anh Thư FU-80313 41 Nữ 6/11/1992 Tiền Giang
324 Nguyễn Trương Anh Thư FU-80314 41 Nữ 1/19/1992 Long An
325 Phạm Ngọc Anh Thư FU-80315 41 Nữ 12/13/1992 TP HCM
326 Phan Anh Thư FU-80316 42 Nữ 10/18/1991 TP HCM
327 Huỳnh Quỳnh Thương FU-80317 42 Nữ 11/15/1992 TP HCM
328 Phan Hoài Thương FU-80318 42 Nam 2/17/1992 TP HCM
329 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên FU-80319 42 Nữ 9/3/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
330 Trần Ngọc Tiên FU-80320 42 Nam 6/20/1992 Phú Yên
331 Lê Minh Tiến FU-80321 42 Nam 5/30/1992 Đồng Nai
332 Nguyễn Hùng Việt Tiến FU-80322 42 Nam 7/27/1992 TP HCM
333 Nguyễn Trần Sĩ Tiến FU-80323 42 Nam 1/2/1992 Đồng Tháp
334 Phạm Tân Tiến FU-80324 42 Nam 11/3/1992 TP HCM
335 Nguyễn Văn Trung Tín FU-80325 42 Nam 10/6/1992 TP HCM
336 Trần Thiện Toàn FU-80326 42 Nam 6/20/1992 TP HCM
337 Đậu Thị Huyền Trang FU-80327 42 Nữ 9/15/1992 TP HCM
338 Đoàn Thị Xuân Trang FU-80328 42 Nữ 11/20/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
339 Nguyễn Cảnh Trang FU-80329 42 Nữ 5/7/1992 Đăk Nông
340 Nguyễn Minh Trang FU-80330 42 Nữ 7/26/1991 TP HCM
341 Nguyễn Thị Huyền Trang FU-80331 42 Nữ 12/15/1992 TP HCM
342 Nguyễn Thị Ngọc Trang FU-80332 42 Nữ 9/23/1992 TP HCM
343 Nguyễn Thị Quỳnh Trang FU-80333 42 Nữ 12/3/1992 TP HCM
344 Nguyễn Thị Thùy Trang FU-80334 42 Nữ 7/23/1992 TP HCM
345 Trần Nguyễn Hương Trang FU-80335 42 Nữ 8/24/1992 Phú Yên
346 Võ Mai Phương Trang FU-80336 42 Nữ 9/5/1992 Ninh Thuận
347 Võ Ngọc Xuân Trang FU-80337 42 Nữ 10/20/1992 Bến Tre
348 Võ Thị Quỳnh Trang FU-80338 42 Nữ 7/7/1992 Gia Lai
349 Võ Thị Quỳnh Trang FU-80339 42 Nữ 7/7/1992 Gia Lai
350 Điêu Thị Huyền Trâm FU-80340 42 Nữ 8/20/1992 Gia Lai
351 Lê Trần Bảo Trân FU-80341 43 Nữ 5/7/1992 Khánh Hòa
352 Tô Thị Huyền Trân FU-80342 43 Nữ 9/16/1992 TP HCM
353 Trần Huyền Bảo Trân FU-80343 43 Nữ 9/11/1992 Khánh Hòa
354 Trần Thị Bảo Trân FU-80344 43 Nữ 2/8/1992 TP HCM
355 Dương Hữu Trí FU-80345 43 Nam 6/14/1992 TP HCM
356 Nguyễn Quang Trí FU-80346 43 Nam 9/11/1990 TP HCM
357 Nguyễn lê Minh Triết FU-80347 43 Nam 10/27/1992 Đồng Tháp
358 Lê Thị Diễm Trinh FU-80348 43 Nữ 9/18/1992 An Giang
359 Lê Đăng Trình FU-80349 43 Nam 6/17/1992 Đồng Nai
360 Huỳnh Thị Thanh Trúc FU-80350 43 Nữ 3/27/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
361 Nguyễn Lâm Thanh Trúc FU-80351 43 Nữ 7/12/1992 Lâm Đồng
362 Trần Thanh Ngọc Trúc FU-80352 43 Nữ 7/5/1992 Vĩnh Long
363 Trần Thị Thanh Trúc FU-80353 43 Nữ 3/2/1992 TP HCM
364 Trương Thị Thanh Trúc FU-80354 43 Nữ 9/14/1992 TP HCM
365 Vũ Thị Thanh Trúc FU-80355 43 Nữ 3/18/1991 Đồng Nai
366 Nguyễn Mạnh Trung FU-80356 43 Nam 1/6/1992 TP HCM
367 Phạm Ngọc Trường FU-80357 43 Nam 9/26/1991 Đồng Tháp
368 Lâm Xuân Tú FU-80358 43 Nữ 9/26/1992 TP HCM
369 Nguyễn Hoàng Anh Tú FU-80359 43 Nam 10/10/1991 TP HCM
370 Nguyễn Sỹ Anh Tú FU-80360 43 Nam 3/13/1991 Đăk Lăk
371 Nguyễn Thị Mỹ Tú FU-80361 43 Nữ 15/12/92 Đồng Tháp
372 Đặng Mai Thanh Tuấn FU-80362 43 Nam 10/22/1992 Long An
373 Đỗ Anh Tuấn FU-80363 43 Nam 1/19/1992 TP HCM
374 Khổng Đức Tuấn FU-80364 43 Nam 6/27/1992 TP HCM
375 Lê Anh Tuấn FU-80365 43 Nam 6/4/1992 Đăk Lăk
376 Lê Anh Tuấn FU-80366 44 Nam 8/25/1992 Đồng Nai
377 Nguyễn Minh Tuấn FU-80367 44 Nam 6/10/1992 TP HCM
378 Nguyễn Thanh Tuấn FU-80368 44 Nam 10/2/1992 TP HCM
379 Trần Anh Tuấn FU-80369 44 Nam 3/16/1992 TP HCM
380 Trịnh Ngọc Tuấn FU-80370 44 Nam 5/12/1991 TP HCM
381 An Vũ Gia Tùng FU-80371 44 Nam 8/31/1991 Lâm Đồng
382 Bùi Thị Lê Uyên FU-80372 44 Nữ 9/2/1992 TP HCM
383 Huỳnh Hồ Bích Uyên FU-80373 44 Nữ 8/21/1992 Ninh Thuận
384 Lại Thị Hải Uyên FU-80374 44 Nữ 10/20/1992 Lâm Đồng
385 Nguyễn Phương Uyên FU-80375 44 Nữ 12/18/1992 TP HCM
386 Phạm Lê Tú Uyên FU-80376 44 Nữ 11/19/1991 Đồng Nai
387 Đặng Thanh Vân FU-80377 44 Nữ 6/15/1992 TP HCM
388 Khương Thị Hồng Vân FU-80378 44 Nữ 6/19/1992 Gia Lai
389 Trần Bích Vân FU-80379 44 Nữ 5/10/1992 Trà Vinh
390 Trần Thị Thanh Vân FU-80380 44 Nữ 6/12/1992 Tiền Giang
391 Vũ Thanh Vân FU-80381 44 Nữ 7/6/1992 TP HCM
392 Lê Quốc Việt FU-80382 44 Nam 8/9/1989 Bình Dương
393 Dương Tấn Vinh FU-80383 44 Nam 7/15/1992 Bình Định
394 Dương Thế Vinh FU-80384 44 Nam 7/10/1992 Đồng Tháp
395 Nguyễn Xuân Vinh FU-80385 44 Nam 6/6/1992 Khánh Hòa
396 Vũ Quang Vinh FU-80386 44 Nam 7/8/1992 TP HCM
397 Lâm Đạo Võ FU-80387 44 Nam 1/9/1987 Phú Yên
398 Lương Nguyễn Hoàn Vũ FU-80388 44 Nam 11/28/1992 TP HCM
399 Nguyễn Hồ Hoài Vũ FU-80389 44 Nam 2/17/1990 Quảng Nam
400 Nguyễn Nguyên Vũ FU-80390 44 Nam 9/29/1992 TP HCM
401 Đoàn Thị Khánh Vy FU-80391 44 Nữ 10/20/1992 TP HCM
402 Ngô Thị Phương Vy FU-80392 44 Nữ 5/25/1992 TP HCM
403 Nguyễn Hoàng Phương Vy FU-80393 44 Nữ 11/20/1991 Tây Ninh
404 Nguyễn Thị Ái Vy FU-80394 44 Nữ 1/25/1992 Đồng Nai
405 Quan Ngọc Thanh Vy FU-80395 44 Nữ 5/4/1992 TP HCM
406 Trịnh Nguyễn Minh Vy FU-80396 44 Nữ 8/5/1992 TP HCM
407 Nguyễn Mai Xoa FU-80397 44 Nam 3/16/1987 TP HCM
408 Dương Thị Mỹ Xuân FU-80398 44 Nữ 2/18/1992 TP HCM
409 Đoàn Thị Thanh Xuân FU-80399 44 Nữ 4/20/1992 Đồng Tháp
410 Hoàng Hương Xuân FU-80400 44 Nữ 1/30/1992 TP HCM
411 Phan Huỳnh Ý FU-80401 44 Nữ 5/10/1992 An Giang
412 Bùi Trang Kim Yến FU-80402 44 Nữ 4/29/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu
413 Nguyễn Hoàng Yến FU-80403 44 Nữ 5/21/1992 TP HCM
414 Nguyễn Thị Kim Yến FU-80404 44 Nữ 6/5/1992 TP HCM
415 Trần Đỗ Ngọc Yến FU-80405 44 Nữ 10/22/1991 TP HCM
416 Trương Hoàng Hải Yến FU-80406 44 Nữ 8/22/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
417 Võ Thị Bảo Trâm FU-80407 44 Nữ 2/9/1992 Bình Dương
418 Huỳnh Minh Trường FU-80408 44 Nam 20/3/1988 TP HCM
419 Lý Trần Giang Thanh FU-80409 44 Nam 21/7/1988 TP HCM
420 Nguyễn Ngọc Phương Anh FU-80410 44 Nữ 29/9/1991 Bình Dương
421 Đinh Sĩ Trí Nhân FU-80411 44 Nam 7/8/1991 Lâm Đồng
422 Đỗ Duy Hòa FU-80412 44 Nam 2/7/1992 Lâm Đồng
423 Phạm Minh Tuấn FU-80413 44 Nam 11/9/1991 TP HCM
Số lượt đọc:9052-Cập nhật gần nhất:13/08/2010